Bài giảng Mạch điện tử - Chương 1: Diode bán dẫn

11/2/2012  
Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM  
1
MẠCH ĐIỆN TỬ  
Chương 1.  
Diode bán dẫn  
11/2/2012  
Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM  
2
Nội dung  
Diode bán dẫn thông thường  
Chỉnh lưu  
Mạch xén (clippers) và mạch ghim điện áp (Clampers)  
Diode zener  
11/2/2012  
Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM  
3
Ký hiệu  
Giá trị tại điểm tĩnh Q (quiescent-point): IEQ, VCEQ  
Giá trị một chiều: IE, VCE  
Giá trị tức thời: iE, vCE  
Giá trị tức thời của thành phần thay đổi theo thời gian: ie, vce  
11/2/2012  
Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM  
4
Giới thiệu  
Diode là một linh kiện điện tử phi tuyến đơn giản nhất.  
Các loại diode:  
Diode chân không,  
Diode khí,  
Diode chỉnh lưu kim loại,  
Diode bán dẫn, vv…  
Các vật liệu bán dẫn thường dùng:  
Silicon (Si)  
Phổ biến nhất  
Germanium (Ge)  
Gallium Arsenide (GaAs)  
Mạch siêu cao tần, phát quang và ứng dụng tần số cao  
11/2/2012  
Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM  
5
Cấu trúc nguyên tử  
11/2/2012  
Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM  
6
Cấu trúc tinh thể